Servos SAVOX

Servo 1/5eme SAVOX DIGITAL 35kg / 0,15sec. 7.4V : SX-SV-0235MG

Servo 1/5eme SAVOX DIGITAL 35kg / 0,15sec. 7.4V : SX-SV-0235MG

75,50€

Servo Low Profil SAVOX DIGITAL 10kg / 0,076sec. 6V - SX-SB-2263MG

Servo Low Profil SAVOX DIGITAL 10kg / 0,076sec. 6V - SX-SB-2263MG

88,90€

Servo Standard SAVOX 7.4V DIGITAL 25kg 0.08s -SX-SV-1271SG+

Servo Standard SAVOX 7.4V DIGITAL 25kg 0.08s -SX-SV-1271SG+

94,50€

Servo Standard SAVOX 7.4V DIGITAL 30kg 0.10s -SX-SV-1272SG

Servo Standard SAVOX 7.4V DIGITAL 30kg 0.10s -SX-SV-1272SG

95,90€

Servo Standard SAVOX DIGITAL 21kg 7.4V - SX-SC-1267SG

Servo Standard SAVOX DIGITAL 21kg 7.4V - SX-SC-1267SG

83,90€

Affichage 1 à 5 sur 5 (1 pages)