Servos SAVOX

Servo 1/5eme SAVOX DIGITAL 35kg / 0,15sec. 7.4V : SX-SV-0235MG

Servo 1/5eme SAVOX DIGITAL 35kg / 0,15sec. 7.4V : SX-SV-0235MG

70,00€

Servo Low Profil SAVOX DIGITAL 10kg / 0,076sec. 6V - SX-SB-2263MG

Servo Low Profil SAVOX DIGITAL 10kg / 0,076sec. 6V - SX-SB-2263MG

76,90€

Servo Low Profil SAVOX DIGITAL 7.4V 15kg-0.085s - SX-SV-1254MG

Servo Low Profil SAVOX DIGITAL 7.4V 15kg-0.085s - SX-SV-1254MG

79,90€

Servo rabaissé SAVOX DIGITAL 9kg-0.09s - SX-SC-1251MG

Servo rabaissé SAVOX DIGITAL 9kg-0.09s - SX-SC-1251MG

57,90€

Servo Standard SAVOX 7.4V DIGITAL 25kg 0.08s -SX-SV-1271SG

Servo Standard SAVOX 7.4V DIGITAL 25kg 0.08s -SX-SV-1271SG

79,90€

Servo Standard SAVOX 7.4V DIGITAL 30kg 0.10s -SX-SV-1272SG

Servo Standard SAVOX 7.4V DIGITAL 30kg 0.10s -SX-SV-1272SG

79,90€

Servo Standard SAVOX DIGITAL 21kg 7.4V - SX-SC-1267SG

Servo Standard SAVOX DIGITAL 21kg 7.4V - SX-SC-1267SG

79,80€

Affichage 1 à 7 sur 7 (1 pages)